Algemeen

 • Opvangdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Opvangtijden van 7.30 – 18.00 uur (andere tijden in overleg).
 • Wanneer het kind niet wordt opgehaald door een van de ouders, dient dit van te voren aangegeven te worden.
 • Opvangtijd start vanaf de afgesproken tijd, mits het kind eerder gebracht wordt.
 • Wanneer er eerder wordt opgehaald dan afgesproken, wordt dit doorberekend tot aan de afgesproken ophaaltijd.
 • Wanneer er later wordt opgehaald dan de afgesproken tijd dan wordt dit in rekening gebracht. De tijd wordt altijd afgerond op een half uur, bijvoorbeeld: u komt uw kind om 17.10 uur ophalen dan betaald u tot 17.00 uur, komt u uw kind ophalen om 17.20uur dan betaald u tot 17.30 uur.
 • Minimale uren per week 7, waarvan minimaal 5 uren per dag, deze worden ten alle tijden in rekening gebracht.
 • Als de ouders extra dagen of uren opvang nodig hebben, dan is dit mogelijk als het maximaal aantal kinderen nog niet is bereikt.
 • Opzegtermijn van één maand.
 • Onmiddellijke beëindiging van de opvang: wanneer u niet voldoet aan de huisregels, wanneer het betalingsgedrag niet volgens afspraak is.
 • Kindjes die voor het eerst naar de opvang komen, mogen een ochtend komen wennen. Een wen-ochtend is van 9.00 uur tot 12.00 uur. Deze ochtend is voor rekening van de gastouder.

Tarieven

 • Tarief €5,95 per uur
 • Dit uurtarief is inclusief: fruit(hapje), broodmaaltijd, tussendoortje, melk en/of sap, gebruik van regenlaarsjes en overalls.
 • Dit uurtarief is exclusief: flesvoeding, speciaal dieet- of allergievoeding, avondmaaltijd, luiers.
 • LRKP nummer 320239135, dit nummer is noodzakelijk om kinderopvangtoeslag terug te ontvangen van de Belastingdienst.
 • Gastouderopvang de Geitjes is aangesloten bij Gastouderbureau VIP, de maandelijkse kosten hiervan bedragen €37,50 per maand, per gezin.

 

Vakanties

 • Vakanties worden in het begin van het nieuwe jaar aan de gezinnen doorgegeven. Of ten minste een half jaar voor aanvang van de vakantie van de gastouder. De vakanties van de gastouder worden door de gezinnen niet doorbetaald.
 • De vakanties van de gezinnen dienen minimaal 4 weken van te voren bekend te zijn bij de gastouder.
 • Vallen deze vakanties (van de gezinnen) buiten de vakanties van de gastouder, dan zijn deze voor de rekening van de gezinnen.

 

Ziekte

 • Kinderen die ziek zijn en besmetting mogelijk is worden niet opgevangen, denk hierbij aan: kinderziektes, koorts (+38,5°C), diarree.
 • Wordt een kind ziek tijdens de opvangdag en gaat de verzorging hiervan ten koste van de andere kinderen, dan zal er gebeld worden om het kind op te halen.
 • Als het kind s ’ochtends wordt afgemeld i.v.m. ziekte, dan dient dit zo tijdig mogelijk te worden doorgegeven aan de gastouder. Dit kan per WhatsApp, telefoon of per e-mail.
 • De dagen dat het kind ziek is, mogen worden ingehaald op een andere dag. Mits het maximaal aantal kinderen nog niet is bereikt.

Afmelding

 • Als uw kindje niet naar de opvang komt, om wat voor reden dan ook, dan dient dit 24 uur van tevoren bij de gastouder gemeld te worden. De uren worden in dit geval doorberekend.
 • Wijzigingen in het urenschema van uw kind dienen minimaal een week van tevoren te zijn doorgegeven. Is dit niet het geval dan zullen de standaard contracturen in rekening worden gebracht.

Medicatie

 • Indien medicatie nodig is voor uw kind, dient u een apart formulier in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.

Verzorging

 • Ieder kind neemt zijn eigen rugzakje mee naar de opvang. Heeft uw kind speciale verzorgingsproducten nodig, dan liggen deze ook hierin.
 • Speen en knuffel worden ook in het rugzakje gelegd.
 • De rugzakjes worden opgeborgen onder de commode.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
Steffy Aarts-Lhomme

   Brigidastraat 67, 6223 HD Itteren - Maastricht
   +31 (0)6 302 052 47
   info@gastouderdegeitjes.nl
   www.gastouderdegeitjes.nl
   fb.com/gastouderopvangdegeitjes