Huisregels

Algemeen

 • Opvangdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Opvangtijden van 7.30 – 18.00 uur (andere tijden in overleg).
 • Wanneer het kind niet wordt opgehaald door een van de ouders, dient dit van te voren aangegeven te worden.
 • Opvangtijd start vanaf de afgesproken tijd, mits het kind eerder gebracht wordt.
 • Wanneer er eerder wordt opgehaald dan afgesproken, wordt dit doorberekend tot aan de afgesproken ophaaltijd.
 • Wanneer er later wordt opgehaald dan de afgesproken tijd dan wordt dit in rekening gebracht. De tijd wordt altijd afgerond op een half uur, bijvoorbeeld: u komt uw kind om 17.10 uur ophalen dan betaald u tot 17.00 uur, komt u uw kind ophalen om 17.20uur dan betaald u tot 17.30 uur.
 • Minimale uren per week 7, waarvan minimaal 5 uren per dag, deze worden ten alle tijden in rekening gebracht.
 • Als de ouders extra dagen of uren opvang nodig hebben, dan is dit mogelijk als het maximaal aantal kinderen nog niet is bereikt.
 • Opzegtermijn van één maand.
 • Onmiddellijke beëindiging van de opvang: wanneer u niet voldoet aan de huisregels, wanneer het betalingsgedrag niet volgens afspraak is.
 • Kindjes die voor het eerst naar de opvang komen, mogen een ochtend komen wennen. Een wen-ochtend is van 9.00 uur tot 12.00 uur. Deze ochtend is voor rekening van de gastouder.

Tarieven

 • Tarief €5,95 per uur
 • Dit uurtarief is inclusief: fruit(hapje), broodmaaltijd, tussendoortje, melk en/of sap, gebruik van regenlaarsjes en overalls.
 • Dit uurtarief is exclusief: flesvoeding, speciaal dieet- of allergievoeding, avondmaaltijd, luiers.
 • LRKP nummer 320239135, dit nummer is noodzakelijk om kinderopvangtoeslag terug te ontvangen van de Belastingdienst.
 • Gastouderopvang de Geitjes is aangesloten bij Gastouderbureau VIP, de maandelijkse kosten hiervan bedragen €37,50 per maand, per gezin.

 

Vakanties

 • Vakanties worden in het begin van het nieuwe jaar aan de gezinnen doorgegeven. Of ten minste een half jaar voor aanvang van de vakantie van de gastouder. De vakanties van de gastouder worden door de gezinnen niet doorbetaald.
 • De vakanties van de gezinnen dienen minimaal 4 weken van te voren bekend te zijn bij de gastouder.
 • Vallen deze vakanties (van de gezinnen) buiten de vakanties van de gastouder, dan zijn deze voor de rekening van de gezinnen.

 

Ziekte

 • Kinderen die ziek zijn en besmetting mogelijk is worden niet opgevangen, denk hierbij aan: kinderziektes, koorts (+38,5°C), diarree.
 • Wordt een kind ziek tijdens de opvangdag en gaat de verzorging hiervan ten koste van de andere kinderen, dan zal er gebeld worden om het kind op te halen.
 • Als het kind s ’ochtends wordt afgemeld i.v.m. ziekte, dan dient dit zo tijdig mogelijk te worden doorgegeven aan de gastouder. Dit kan per WhatsApp, telefoon of per e-mail.
 • De dagen dat het kind ziek is, mogen worden ingehaald op een andere dag. Mits het maximaal aantal kinderen nog niet is bereikt.

Afmelding

 • Als uw kindje niet naar de opvang komt, om wat voor reden dan ook, dan dient dit 24 uur van tevoren bij de gastouder gemeld te worden. De uren worden in dit geval doorberekend.
 • Wijzigingen in het urenschema van uw kind dienen minimaal een week van tevoren te zijn doorgegeven. Is dit niet het geval dan zullen de standaard contracturen in rekening worden gebracht.

Medicatie

 • Indien medicatie nodig is voor uw kind, dient u een apart formulier in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.

Verzorging

 • Ieder kind neemt zijn eigen rugzakje mee naar de opvang. Heeft uw kind speciale verzorgingsproducten nodig, dan liggen deze ook hierin.
 • Speen en knuffel worden ook in het rugzakje gelegd.
 • De rugzakjes worden opgeborgen onder de commode.

Pedagogische visie

Bij Gastouderopvang de Geitjes werken wij middels de vier pedagogische basisdoelen voor de kinderopvang. Op basis van diverse onderzoeksresultaten komt dit voor in de literatuur van prof. Marianne Riksen-Walraven (2004), zij is voormalig hoogleraar ontwikkelingspsychologie en heeft de kwaliteit van de kinderopvang steeds in het vizier gehouden.

 • Het bieden van emotionele veiligheid
  We vinden het belangrijk om het kind een veilig “thuis” te bieden. Het bieden van een veilige plek is enerzijds belangrijk voor het welbevinden van het kind en anderzijds belangrijk omdat het een belangrijke voorwaarde is om de overige basisdoelen te realiseren. Emotionele veiligheid kan voor ieder kind iets anders betekenen, daarom vinden wij het belangrijk om het kind vanaf de eerste (wen)dag te leren kennen. Hoe beter we het kind leren kennen, hoe beter we kunnen inspelen op signalen die het kind ons geeft. Emotionele veiligheid is ook structuur en voorspelbaarheid. We vinden het belangrijk dat het kind weet waar het aan toe is, we vertellen wat we gaan doen die dag en herhalen dat tussendoor. Denk hierbij ook aan voorspelbaarheid door middel van een vast plekje voor de spulletjes, een vast ritueel voor het slapen gaan etc.
 • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  Bij onze Gastouderopvang vinden we het ook belangrijk dat kinderen hun persoonlijke competentie kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan persoonlijke eigenschappen als creativiteit, taalvaardigheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit. We werken daarbij kindvolgend, dat wil zeggen dat we voortdurend kijken en luisteren naar de behoeften van het kind. Op deze manier kunnen we inspelen op wat het kind prettig vindt en nodig heeft, we passen dan het dagschema en/of de activiteit aan op de individuele behoeften. We bieden het kind de mogelijkheid om vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een diversiteit aan speelmogelijkheden biedt het kind de kans om allerlei vaardigheden eigen te maken. We hebben zowel binnen als buiten diverse speelmogelijkheden en spelen daarbij in op seizoenen en feestdagen. We streven er tevens naar om dagelijks buiten te spelen op de boerderij, overalls en regenlaarsjes zijn aanwezig voor de kinderen. Tevens krijgen kinderen de mogelijkheid om in contact te komen met de natuur, de dieren en het verzorgen van de dieren. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de gastouder, kinderen blijven niet alleen in de weide met de dieren. Daarnaast zullen we ook samen met de kinderen gaan ontdekken in de buurt, denk hierbij aan een wandeling langs de Maas of naar de speeltuin in het dorp.
 • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie
  We vinden het heel belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om sociale competenties te ontwikkelen. Denk hierbij aan samenwerken, elkaar helpen, inleven in de ander etc. We stimuleren samenspelen en samenwerken dan ook tijdens allerlei dagelijkse activiteiten, passend bij de leeftijd van het kind.
 • Overdragen van waarden en normen
  Bij onze Gastouderopvang brengen we het kind spelenderwijs en in de dagelijkse omgang allerlei waarden en normen bij. De kinderen maken kennis met grenzen, bepaalde gebruiken en omgangsvormen. Regels als we doen elkaar geen pijn en wachten op je beurt zijn hier onderdeel van.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
Steffy Aarts-Lhomme

   Brigidastraat 67, 6223 HD Itteren - Maastricht
   +31 (0)6 302 052 47
   info@gastouderdegeitjes.nl
   www.gastouderdegeitjes.nl
   fb.com/gastouderopvangdegeitjes