Pedagogische visie

Bij Gastouderopvang de Geitjes werken wij middels de vier pedagogische basisdoelen voor de kinderopvang. Op basis van diverse onderzoeksresultaten komt dit voor in de literatuur van prof. Marianne Riksen-Walraven (2004), zij is voormalig hoogleraar ontwikkelingspsychologie en heeft de kwaliteit van de kinderopvang steeds in het vizier gehouden.

 • Het bieden van emotionele veiligheid
  We vinden het belangrijk om het kind een veilig “thuis” te bieden. Het bieden van een veilige plek is enerzijds belangrijk voor het welbevinden van het kind en anderzijds belangrijk omdat het een belangrijke voorwaarde is om de overige basisdoelen te realiseren. Emotionele veiligheid kan voor ieder kind iets anders betekenen, daarom vinden wij het belangrijk om het kind vanaf de eerste (wen)dag te leren kennen. Hoe beter we het kind leren kennen, hoe beter we kunnen inspelen op signalen die het kind ons geeft. Emotionele veiligheid is ook structuur en voorspelbaarheid. We vinden het belangrijk dat het kind weet waar het aan toe is, we vertellen wat we gaan doen die dag en herhalen dat tussendoor. Denk hierbij ook aan voorspelbaarheid door middel van een vast plekje voor de spulletjes, een vast ritueel voor het slapen gaan etc.
 • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  Bij onze Gastouderopvang vinden we het ook belangrijk dat kinderen hun persoonlijke competentie kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan persoonlijke eigenschappen als creativiteit, taalvaardigheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit. We werken daarbij kindvolgend, dat wil zeggen dat we voortdurend kijken en luisteren naar de behoeften van het kind. Op deze manier kunnen we inspelen op wat het kind prettig vindt en nodig heeft, we passen dan het dagschema en/of de activiteit aan op de individuele behoeften. We bieden het kind de mogelijkheid om vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een diversiteit aan speelmogelijkheden biedt het kind de kans om allerlei vaardigheden eigen te maken. We hebben zowel binnen als buiten diverse speelmogelijkheden en spelen daarbij in op seizoenen en feestdagen. We streven er tevens naar om dagelijks buiten te spelen op de boerderij, overalls en regenlaarsjes zijn aanwezig voor de kinderen. Tevens krijgen kinderen de mogelijkheid om in contact te komen met de natuur, de dieren en het verzorgen van de dieren. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de gastouder, kinderen blijven niet alleen in de weide met de dieren. Daarnaast zullen we ook samen met de kinderen gaan ontdekken in de buurt, denk hierbij aan een wandeling langs de Maas of naar de speeltuin in het dorp.
 • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie
  We vinden het heel belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om sociale competenties te ontwikkelen. Denk hierbij aan samenwerken, elkaar helpen, inleven in de ander etc. We stimuleren samenspelen en samenwerken dan ook tijdens allerlei dagelijkse activiteiten, passend bij de leeftijd van het kind.
 • Overdragen van waarden en normen
  Bij onze Gastouderopvang brengen we het kind spelenderwijs en in de dagelijkse omgang allerlei waarden en normen bij. De kinderen maken kennis met grenzen, bepaalde gebruiken en omgangsvormen. Regels als we doen elkaar geen pijn en wachten op je beurt zijn hier onderdeel van.